Usposabljanja

Mednarodni projekti za šolnike 1

15. april 2021 ob 17.00,

Sodelovanje v mednarodnih projektih prinaša številne prednosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v Evropi. Boljšo prepoznavnost v lokalnem okolju, izboljšanje kompetenc zaposlenih, ki neposredno vplivajo na učne dosežke in znanje učencev in dijakov. Sodelujoče organizacije v mednarodnih projektih tako pridobijo večjo zmogljivost za mednarodno delovanje, učinkovitejše metode upravljanja, več možnosti financiranja in projektov, večjo sposobnost za pripravo, vodenje in spremljanje projektov in lahko ponudijo študentom, dijakom in zaposlenim več privlačnejših možnosti.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Eden izmed zelo pomembnih delov vsakega mednarodnega projekta je evropski razvojni načrt. V tem prvem delu delavnice bomo spoznali, zakaj je pomemben in kako ga lahko pripravi vsakdo. Izvedeli bomo, kako ga zastaviti in o katerih vprašanjih je treba razmisliti vnaprej, da bo naša priprava stekla in bo naša prijavnica odobrena. Delavnica bo uvodoma sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu bomo pojasnili terminologijo, v praktičnem pa razmišljali vsak o svojem področju - šoli, vrtcu, učencih ... Osredotočili se bomo predvsem na evropski program Erasmus+.

Delavnica bo trajala dvakrat po tri šolske ure, izvajala pa jo bo Dolores Keš.
Drugi del bo potekal 20. 4. prav tako ob 17. uri. Priporočamo, da se udeležite obeh delavnic.

Udeležba na delavnici je brezplačna, prijave pa so obvezne. Delavnica bo potekala prek spleta. Na dan delavnice boste na elektronski naslov, ki ga boste navedli v prijavi, prejeli povezavo.
Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.