Usposabljanja

Motivacija in vodenje prostovoljcev

10. marec 2021 ob 17.00, Splet

V spletni delavnici bomo spoznali kako ustrezno ravnati z ljudmi v nevladnih organizacijah.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Erika Širca nam bo predstavila kako razumeti odnose med posamezniki, njihovimi zadolžitvami in organizacijo. Kako odnosi in zadolžitve vplivajo na posameznika in organizacijo kot celoto. Spoznali bomo kako zagotoviti, da je delo v nevladni organizaciji uspešno, hkrati pa v zadovoljstvo vseh vključenih.

Delavnica bo potekala od 17h do 20h.

Udeležba na delavnici je brezplačna, prijave pa so obvezne. Delavnica bo potekala prek spleta. Na dan delavnice boste na elektronski naslov, ki ga boste navedli v prijavi, prejeli povezavo.

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.