Usposabljanja

Učinkovito nevladniško komuniciranje

4. november 2020 ob 15.00, Zoom (splet)

Intenzivna spletna delavnica nevladniškega komuniciranja vam bo podala temeljna komunikacijska znanja in veščine. Na primerih dobrih praks boste spoznavali, katere so glavne in nujne sestavine komuniciranja ter kako si sestaviti enostaven, a uporaben komunikacijski načrt. V nadaljevanju se boste seznanili s konceptom storytellinga. Spoznavali boste, zakaj je dobro in koristno svoje dejavnosti, programe in projekte pripovedovati skozi zgodbe; delavnici se bo pridružila tudi strokovnjakinja za družbena omrežja. V sklopu delavnice se boste podrobneje seznanili še z odnosi z mediji in kriznim komuniciranjem, katerega zakonitosti bo predstavila strokovnjakinja za krizno komuniciranje.


    1. modul – komunikacijski načrt in storytelling: 4. november od 15:00 do 18:00 (Uroš Bonšek)
    2. modul – družbena omrežja: 10. in 17. november od 16.00 do 17.30 (Katja Nared)
    3. modul – krizno komuniciranje: 24. november in 1. december od 16.00 do 17.30 (Urša Manček)
    4. modul – odnosi z mediji: 8. in 15. december od 16:00 do 17:30 (Uroš Bonšek)


Na prvi delavnici boste najprej spoznali osnove komuniciranja, določanja ciljnih skupin, njim prilagojenih sporočil, kdaj in če sploh še potrebujete sporočilo za javnost itd. V drugem delu delavnice boste spoznali koncept storytellinga.

Na drugi delavnici boste spoznavali, kako na družbenih omrežjih privlačno, dinamično in informativno predstaviti svoje aktivnosti in z objavami pritegniti javnost in sledilce, ki postanejo angažirana skupnost. Spoznali boste različna družbena omrežja in poiskali najbolj primerna. Navdih boste iskali v primerih dobrih praks, pripravili načrt objav, delo pa si poenostavili s triki, orodji in aplikacijami za še uspešnejšo komunikacijo.

Na delavnici kriznega komuniciranja, bomo v prvem delu govorili o upravljanju ugleda organizacije in vlogi strateškega komuniciranja pri tem. V praktičnem delu pa se boste naučili, kako pripraviti krizni načrt komuniciranja, skupaj s predavateljico boste identificirali potencialne krizne situacije ter opredelili korake ukrepanja, ko se kriza že zgodi.

Na zadnjem srečanju se boste naučili komuniciranja z mediji. V prvem terminu se boste naučili, kako sestaviti medijem privlačno zgodbo in kako nato pritegniti in prepričati novinarja ali urednika, da je ravno ta zgodba zanimiva in vredne objave.

Delavice bodo potekale preko Zooma. Uvodna delavnica bo izvedena v enem kosu, ostala srečanja bodo trajala po uro in pol in bodo sestavljena iz teoretičnega dela ter povratnih informacij o nalogah, ki jih bodo udeleženci opravili med enim in drugim delom..

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena nevladnikom, ki se v svoji organizaciji ukvarjajo s komuniciranjem. Po koncu delavnice bodo udeleženci svojo dejavnost, programe ter projekte znali uspešno in učinkovito komunicirati več ciljnim skupinam, preko več kanalov in na različne (kreativne) načine.
 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.