Usposabljanja

Delavnica pravopisa

28. maj 2020 ob 18.00, Splet

Za nevladne organizacije je zelo pomembno, da je javnost obveščena o njihovem delovanju. To pa vsebuje tudi pisanje objav na družbenih medijih in spletnih straneh ter pripravo prispevkov za lokalne medije. Pri pisanju raznih objav pa se hitro zgodi, da nismo prepričani, ali je naš zapis pravopisno in slovnično pravilen. Za dober vtis pa je seveda poleg vsebine zelo pomembno, kako je objava napisana. Na delavnici bomo osvežili osnove pravopisa in se znova naučili, kako odpraviti najpogostejše napake, ki jih nehote delamo pri pisanju.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

 

Brezplačna delavnica je namenjena članom nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije. Potekala bo 28. maja ob 18.00 na spletu.

Teme, ki jih bomo obravnavali:
● uporaba velike in male začetnice,
● pravilna uporaba vejice,
● pika, vezaj, pomišljaj,
● kultura pisanja …

Usposabljanje bo izvedla profesorica slovenščine Maja Đević Prah.
Usposabljanje bomo izvedli preko spleta, s svojimi vprašanji in mnenji boste lahko sodelovali tudi vi.

Prijavljenim bomo dan pred delavnico po elektronski pošti poslali povezavo do dogodka. Zaradi načina izvedbe delavnice so prijave obvezne.

***
Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.