Usposabljanja

Vabilo na informativni dan programov E+: MvA in ESE pred 1. prijavnim rokom 2020

7. januar 2020 ob 10.00, Hiša EU, Ljubljana

Dogodek je namenjen vsem, ki se želite informirati o:
• namenu, ciljih in značilnostih obeh programov,
• strukturi obeh programov,
• možnostih, ki jih za prijavo projektov, ponujata oba programa.

K udeležbi še posebej vabimo vse, ki še niste prijavljali projektov v programa E+: MvA ali ESE.

Informativni dan bo razdeljen na dva dela, v prvem delu bo predstavljen program Erasmus+: Mladi v akciji, v drugem delu pa program Evropska solidarnostna enota. V vsakem delu bomo uvodoma predstavili posamezen program na splošno (nameni, cilji, značilnosti, struktura programa), v nadaljevanju pa bomo predstavili posamezne ukrepe znotraj programa.

Program informativnega dne:
9:45–10:00 Registracija udeležencev
10:00–10:30 Splošna predstavitev programa Erasmus+: Mladi v akciji
10:30–12:00 Predstavitev mladinskih izmenjav (Ključni ukrep 1) Predstavitev mobilnosti mladinskih delavcev (Ključni ukrep 1)
12:00–12:15 Kratek odmor
12:15–13:45 Predstavitev strateških partnerstev (Ključni ukrep 2) Predstavitev dialoga mladih (Ključni ukrep 3)
13:45–14:45 Odmor za kosilo
14:30–14:45 Registracija udeležencev (če ni bila opravljena že zjutraj)
14:45–15:15 Splošna predstavitev programa Evropska solidarnostna enota
15:15–16:45 Predstavitev solidarnostnih projektov Predstavitev pripravništev in zaposlitev Predstavitev projektov prostovoljstva

Za udeležbo na informativnem dnevu je obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Prijava_R1_2020

Med vašim obiskom Hiše Evropske unije nikar ne zamudite brezplačnega ogleda multimedijskega centra Doživi Evropo.

Multimedijski center Doživi Evropo je mlajši brat bruseljskega Parlamentariuma, ki na dostopen in igriv način predstavlja Evropsko unijo. Sestavljen je iz interaktivnih medijskih postaj, na katerih lahko spoznate, kako deluje EU in kako odločitve sprejete na evropski ravni vplivajo na vsakdanje življenje evropskih državljanov. Izveste lahko veliko zanimivega o evropskih poslancih in komisarjih ter številnih projektih evropskega povezovanja. Še posebej vas bo navdušila foto kabina, kjer se lahko fotografirate z izbranim ozadjem iz različnih evropskih mest in s pomočjo rekvizitov posnamete izvirno fotografijo.

Vljudno vabljeni!

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.