Usposabljanja

Forum o digitalnem mladinskem delu "Kdaj, če ne zdaj?"

15. oktober 2019 ob 9.00, Ljubljana

Kakšni so trenutni trendi na področju digitalizacije?
Kako ta vpliva na mladinski sektor?
Kako različne organizacije izvajajo digitalno mladinsko delo v praksi?
Kakšne so potrebe mladinskega sektorja na področju digitalnega mladinskega dela?

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja bomo skupaj iskali odgovore na forumu o mladinskem delu "Kdaj, če ne zdaj?", ki ga 15. 10. 2019 organizirata Movit in Urad RS za mladino.

Dogodek bo potekal v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sestavljen pa bo iz dveh delov. V prvem, dopoldanskem delu, bomo raziskovali trende na področju digitalizacije in spoznavali različne digitalne metode, ki so lahko uporabne tudi v kontekstu mladinskega dela. V drugem delu pa si bomo vzeli čas za razpravo o digitalnem mladinskem delu kot takem ter o potrebah mladinskega sektorja pri nas za nadaljnji razvoj na tem področju.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.