Usposabljanja

Kako izboljšati spletno stran vaše nevladne organizacije?

26. september 2019 ob 17.00, Mladinski center Postojna

Bi radi izboljšali spletno stran vaše organizacije? Si želite bolj pregledne spletne strani? Prijaznejše do obiskovalcev?

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Uporabna in prijazna spletna stran je ogledalo vaše nevladne organizacije. Udeležencem delavnice bomo predstavili bistvene elemente in uporabne načine urejanja vsebin na spletnih straneh njihovih organizacij.Po izobraževanju boste bolje poznali osnove modernega spletnega založništva, kar vam bo prišlo prav pri objavi vsebin. Predhodno znanje ni potrebno, s seboj pa prinesite svoj prenosni računalnik, da boste vsebine lahko preizkusili tudi v praksi. Izobraževanje je namenjeno pripravi vsebin na katerikoli platformi za objavljanje vsebin na spletu.

Vabljeni!

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.