Usposabljanja

Projektna konferenca oblikovanja projektnih idej za razpis "Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev"

21. maj 2018 ob 10.00, Ljubljana

CNVOS vabi na brezplačno projektno konferenco za oblikovanje projektnih idej za razpis Evropske komisije Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli lokalne športne projekte, pri katerih je poudarek na integraciji beguncev. Izbranih bo okoli 25 projektov. Projekti morajo vključevati lokalne športne organizacije in vire usmerjati v dejavnosti, ki vključujejo begunce, zlasti mlade (do 30 let), v mešane športne dejavnosti.

Na voljo je 1.400.000 EUR, maksimalna vrednost posameznega projekta pa 60.000 EUR. 80 % sredstev prispeva EU, preostalih 20 % pa je potrebno zagotoviti iz drugih virov. Rok za prijavo je 7. 6. 2018 do 12:00. Vloge se odda prek spleta.

Na projektno konferenco so vabljene vse organizacije, javne ali zasebne, ki sodelujejo z begunci, in/ali športna društva, ki bi želela razviti programe za integracijo beguncev. Gre za evropski razpis, kjer bo konkurenca velika, zato je dodana vrednost vključenosti različnih deležnikov še toliko bolj pomembna. 

 

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.