Projektna akademija

ZaNVO usposabljanje: A B CERV

31. januar 2023 ob 17.00, Zoom

Program CERV s podporo organizacijam civilne družbe krepi pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU, za katere so značilni pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med spoloma, in s spodbujanjem državljanskega in demokratičnega sodelovanja podpira razvoj odprtih, na pravicah temelječih, demokratičnih, enakopravnih in vključujočih družb, ki temeljijo na vladavini prava.

Na delavnici boste spoznali program CERV (Državljani, enakost, pravice in vrednote) – največji evropski program, ki spodbuja in varuje temeljne vrednote in pravice in priložnosti, ki jih ponuja v letu 2023. Delavnico v sklopu Mreže ZaNVO pripravlja ISKRA — Stičišče NVO Istre in Krasa.

Delavnica bo izvedena v torek, 31. januarja 2023, med 17. in 19. uro preko platforme Zoom.

Povezavo boste po prijavi prejeli na svoj elektronski naslov. Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijavite se na povezavi: https://bit.ly/3GNLAic

Rok za prijavo je nedelja, 29. januar 2023.

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.