Projektna akademija

Kako do 54.000€ za tvoje mlado podjetje?

20. februar 2020 ob 14.00, Primorski tehnološki park

Za podjetja, stara do 14 mesecev, je odprt razpis P2, ki omogoča pridobitev 54.000 EUR nepovratnih sredstev. Trik uspešne priprave se skriva v podrobnostih in skrbnem načrtovanju. Na enem mestu smo zbrali podjetnike, ocenjevalce razpisa in strokovnjake, ki bodo delili njihove izkušnje z razpisom P2 ter individualno svetovali ustanoviteljem mladih podjetij, do uspešne prijave za pridobitev 54.000 € nepovratnega denarja.

Primorski tehnološki park je pripravil sklop delavnic za uspešno prijavo na razpis P2:

Delavnica 1: Poglobljena predstavitev razpisa (20.2.2019) 14.00 – 15.30
Predstavitev razpisa v vseh podrobnostih – Urša Tancoš Piculin, Alias Plus (strokovnjakinja za prijave na razpise

Delavnica 2: Ustreznost podjetja glede na razpisne zahteve (20.2.2019) 15.30 – 17.00
Pregled kompatibilnosti potencialnih kandidatov glede na zahteve razpisa ter usmeritve pri pripravi prijav iz treh vidikov – Rok Gulič, OLLO (prejemnik P2 2017), Urša Tancoš Piculin, Alias Plus (strokovnjakinja za prijave na razpise), Mitja Mikuž, Primorski tehnološki park (ocenjevalec pred-selekcijskega postopka razpisa P2)

4 individualne ure asistence na podjetje za pripravo in pregled prijavne vloge - Urša Tancoš Piculin, Alias Plus (po potrebi)

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Delavnice so nadgrajena podjetniških delavnic za brezposelne in ostale potencialne podjetnike.

Kaj je razpis P2?
Razpis P2 razpisuje Slovenski podjetniški sklad in je namenjen podjetjem do starosti 14 mesecev za razvoj njihovega produkta ali storitve. Preko razpisa podjetje lahko pridobi 54.000 EUR nepovratnih sredstev. Podjetje lahko denar nameni razvoju produkta in iskanju ''produkt-market fit-a''.

Več informaciji najdete v brošuri Razpisa P2.

Zakaj so delavnice pomembne za uspešno prijavo?

  • Najpogostejša napaka pri prijavi je neustrezna predstavitev produktov in njihovega potenciala pred ocenjevalci razpisa P2;
  • Podjetja, ki se prijavijo posvečajo premalo pozornosti sistemu točkovanja na razpisu s ciljem doseči čim večje število točk;
  • Izkušnje so bistvene za bistvene za strokovno in celovito pripravljeno vlogo na razpis.
  • Kljub temu, da imajo nekatera podjetja zelo dobre produkte je njihov slabši rezultat na razpisu povezan z nepravočasno aktivacijo za pripravo na razpis.


Več informaciji o razpisu lahko najdete na spletni strani Slovenskega Podjetniškega sklada (leto 2019).

Razpis P2 2020 bo objavljen predvidoma v začetku marca 2020.

Za podjetja, ki bodo pristopila k prijavi na razpis P2, bo PTP organiziral dodaten sklop delavnic za pripravo na predstavitev podjetja:

Delavnica 1: Kako uspešno predstaviti svoje podjetje 1
Delavnica 2: Kako uspešno predstaviti svoje podjetje 2
Delavnica 3: ''Fine tuning'' prezentacije za pred-selekcijo P2
Rok Stritar, Kibuba; Blaž Zupan, Planta; Matej Peršolja, Carlock

Prijava
Za prijavo na sklop delavnic pošlji naslednje podatke:

    Ime in priimek
    Ime podjetja in davčna številka
    E-mail in telefon

na mail mitja.mikuz@primorski-tp.si (obisk prve delavnice je obvezen).

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.