Posveti

Vzgoja otrok. Znanje ali čaranje?

14. november 2019 ob 18.00, Knjižnica Bena Zupančiča

Lepo vabljeni na predavanje Dore Pal "Vzgoja otrok. Znanje ali čaranje?", ki ga organizira Društvo Projekt Človek, Sprejemni center Piran v sodelovanju s Knjižnico Bena Zupančiča Postojna.

S čim pomagamo otrokom utrjevati pot v samostojno življenje in katere vzgojne napake so najpogostejse? Ali obstajajo zlata pravila vzgoje in tudi garancija, da bo potem vse v redu? So se principi vzgoje v zadnjih 10. letih spremenili? Smo se spremeniti starši, otroci ali družba in vrednote?


Ali lahko starši preprečimo zasvojenosti in pojave duševnih motenj pri otrocih?
Sodoben turbulentni čas ponuja veliko vzgojnih izzivov, a hkrati imamo tudi odgovore nanje.
Nekaj jih bo na predavanju nanizala predavateljica Dora Pal.

Dora Pal je strokovna vodja Terapevtske skupnosti Društva Projekt Človek; certificirana supervizorka, gestalt družinska psihoterapevtka, ki že vec kot 20 let neposredno terapevtsko dela z zasvojenimi in njihovimi svojci ter izobražuje tako starše kot stroko s področja urejanja zasvojenosti. Njena velika strast je delo s pari in družinami, saj meni, da so ravno zdravi odnosi tisti, ki omogočajo dober razvoj otroku, dajejo občutek varnosti in pripadnosti ter kar si nenazadnje vsi želimo - to da ljubimo in smo ljubljeni.

Udeležba na predavanju je brezplačna.
Predavanje pripravljamo v sodelovanju s Knjižnico Bena Zupančiča Postojna

 

Vljudno vabljeni.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.