Posveti

Šola za župane - posredovanje predlogov

29. september 2018 ob 18.00, Postojna

Šola za župane je akcija, ki jo pripravlja vseh dvanajst regionalnih stičišč nevladnih organizacij v Sloveniji. V okviru akcije bodo stičišča NVO po vsej državi organizirala pogovore med nevladnimi organizacijami in županskimi kandidati na letošnjih lokalnih volitvah.
Vabimo vas, da nam vaše predloge, pobude, potrebe in ideje za izboljšanje življenja v vaši občini sporočite do 14. septembra 2018.
Na podlagi prejetih vsebin bomo oblikovali tematska izhodišča, ki bodo rdeča nit pogovorov v Šoli za župane.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Akcijo pripravljamo z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v politične programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018.
Z akcijo bomo poskušali vzpodbuditi dialog med politiko in skupnostjo, predvsem pa vsebinske razprave o problematikah, ki jih zaznavajo nevladne organizacije pri svojem delu. Namen akcije je vključevanje prispevkov civilne družbe v programe za vodenje občin v naslednjem mandatu.
Letošnji županski kandidati bodo v Šoli za župane lahko prisluhnili potrebam in predlogom civilne družbe in imeli priložnost, da skozi pogovore in dialog svoje programe oplemenitijo s svežimi projekti, novimi vsebinami, kreativnimi rešitvami in v mandat morda celo vstopijo z novimi partnerji iz nevladnega sektorja.
Dan Šole za župane bo v sodelovanju med nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi ter kandidati in njihovimi štabi potekal 1. oktobra po vsej Sloveniji.
V naši regiji se bo Šola odvijala ob 11.00 v prostorih Večgeneracijskega centra Cerknica (za občine Bloke, Cerknica in Loška dolina), ob 15.00 pa v Krpanovem domu v Pivki (za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna).

Za dodatne informacije o akciji Šola za župane se lahko obrnete na Ano Širca (ana@boreo.si, 041 578 131).

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.