Posveti

Posvet Kje je prostor v Postojni?

14. junij 2016 ob 18.00, Postojna

Tudi v Postojni se pojavljajo želje za revitalizacijo mestnega jedra, predvsem Tržaške ulice, ki se je iz glavne komercialne ulice spremenila v ulico neizkoriščenih priložnosti in praznih prostorov.
Posvet je namenjen razpravi o začsani rabi praznih prostorov, prdvsem pa srečanju lastnikov in zainteresiranih za uporabo le-teh.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Vsaj za en mesec bi ulici radi povrnili staro slavo, življenje in utrip, kakršnega si zasluži, zato smo se odločili, da bomo v času festivala Zmaj 'ma mlade, od 16. avgusta do predvidoma 17. septembra ponudili priložnost tistim, ki imajo dobre ideje kaj lahko doprinesejo v ponudbo na Tržaški ulici in s svojo kreativno energijo oživili Postojno.
S projektom Kje je prostor v Postojni? želimo opozoriti na neizkoriščen prostorski potencial mesta in neizkoriščen kreativni potencial ljudi, ki jim je brez prostora onemogočeno delovanje. S povezovanjem obojih se odpirajo nove možnosti za sodelovanje in vzpostavljanje skupnosti.
V projekt začasne rabe bodo vključeni primerni, atraktivni prazni prostori na Tržaški ulici v Postojni.

Oddaja nepremičnin poteka po principu začasne rabe prostora - brez najemnin (krijejo pa se stroški uporabe).
Z ozaveščanjem o prednostih začasne rabe in promocijo več zasebnih lastnikov.


Zakaj oddati prostor v brezplačno uporabo?
• prazni prostori povzročajo škodo znotraj hiše: pokanje cevi, zastajanje vode.
• nezasedeni prostori povzročajo škodo na zunanjosti hiše: vandalizem, smetenje, zanemarjenost, plevel in listje.
• delovanje v javno dobro. Lastnik prispeva k oživljanju mesta.
• v zameno za najemnino se počisti prostore, jih prepleska, uredi internet....Najemnik lahko v zameno ponudi svoje intelektualne ali druge storitve.
• programska zapolnitev prostorov in vzdrževanje sta veliko cenejša kot fizična prenova prostorov.
• možnost prehoda na običajni tržni najem v primeru uspešnega oddajanja.
Projekt je odprt za vse ustvarjalce (posameznike, skupine, organizacije... ), ki potrebujejo prostor pa ga (zaradi finančne nedosegljivosti) sicer nimajo.


Zakaj bi se pridružil projektu?
• brezplačna uporaba prostora.
• predstavitev dejavnosti širši lokalni skupnosti.
• možnost za povezovanje in mreženje.
• prispevek k oživljanju in obogatitvi ponudbe starega mestnega jedra

Moderator dogodka bo Bojan Žnidaršič, sodelovali pa bomo še člani Delovne skupine za začasno rabo pri Mreži za prostor, Katja Jordan - Mladinski center Postojna in Karmen Tomažič iz regijskega stičišča nevladnih organizacij BOREO.

 

Več informacij:
Telefon: 068 13 15 03, Karmen Tomažič
E pošta: kjejeprostor.postojna@gmail.com
 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.