Posveti

Posvet Kje je prostor v Postojni?

14. junij 2016 ob 18.00, Postojna

Tudi v Postojni se pojavljajo želje za revitalizacijo mestnega jedra, predvsem Tržaške ulice, ki se je iz glavne komercialne ulice spremenila v ulico neizkoriščenih priložnosti in praznih prostorov.
Posvet je namenjen razpravi o začsani rabi praznih prostorov, prdvsem pa srečanju lastnikov in zainteresiranih za uporabo le-teh.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Vsaj za en mesec bi ulici radi povrnili staro slavo, življenje in utrip, kakršnega si zasluži, zato smo se odločili, da bomo v času festivala Zmaj 'ma mlade, od 16. avgusta do predvidoma 17. septembra ponudili priložnost tistim, ki imajo dobre ideje kaj lahko doprinesejo v ponudbo na Tržaški ulici in s svojo kreativno energijo oživili Postojno.
S projektom Kje je prostor v Postojni? želimo opozoriti na neizkoriščen prostorski potencial mesta in neizkoriščen kreativni potencial ljudi, ki jim je brez prostora onemogočeno delovanje. S povezovanjem obojih se odpirajo nove možnosti za sodelovanje in vzpostavljanje skupnosti.
V projekt začasne rabe bodo vključeni primerni, atraktivni prazni prostori na Tržaški ulici v Postojni.

Oddaja nepremičnin poteka po principu začasne rabe prostora - brez najemnin (krijejo pa se stroški uporabe).
Z ozaveščanjem o prednostih začasne rabe in promocijo več zasebnih lastnikov.


Zakaj oddati prostor v brezplačno uporabo?
• prazni prostori povzročajo škodo znotraj hiše: pokanje cevi, zastajanje vode.
• nezasedeni prostori povzročajo škodo na zunanjosti hiše: vandalizem, smetenje, zanemarjenost, plevel in listje.
• delovanje v javno dobro. Lastnik prispeva k oživljanju mesta.
• v zameno za najemnino se počisti prostore, jih prepleska, uredi internet....Najemnik lahko v zameno ponudi svoje intelektualne ali druge storitve.
• programska zapolnitev prostorov in vzdrževanje sta veliko cenejša kot fizična prenova prostorov.
• možnost prehoda na običajni tržni najem v primeru uspešnega oddajanja.
Projekt je odprt za vse ustvarjalce (posameznike, skupine, organizacije... ), ki potrebujejo prostor pa ga (zaradi finančne nedosegljivosti) sicer nimajo.


Zakaj bi se pridružil projektu?
• brezplačna uporaba prostora.
• predstavitev dejavnosti širši lokalni skupnosti.
• možnost za povezovanje in mreženje.
• prispevek k oživljanju in obogatitvi ponudbe starega mestnega jedra

Moderator dogodka bo Bojan Žnidaršič, sodelovali pa bomo še člani Delovne skupine za začasno rabo pri Mreži za prostor, Katja Jordan - Mladinski center Postojna in Karmen Tomažič iz regijskega stičišča nevladnih organizacij BOREO.

 

Več informacij:
Telefon: 068 13 15 03, Karmen Tomažič
E pošta: kjejeprostor.postojna@gmail.com
 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.