Posveti

Predstavitveno srečanje mreže za deinstitucionalizacijo

12. maj 2015 ob 18.00, Loška dolina

Mreža za deinstitucionalizacijo – MDI v sodelovanju z Medgeneracijskim centrom Gaber iz Loške doline vabi zainteresirane nevladne organizacije in posameznike na predstavitveno srečanje mreže.

v torek, 12. maja 2015, ob 18.00 uri v prostorih Medgeneracijskega centra Gaber, Cesta Notranjskega odreda 45,

Stari trg pri Ložu.


MDI je mreža organizacij s področja socialnega varstva, ki izvajajo storitve v skupnosti ali jih načrtujejo in so jim storitve v skupnosti ena glavnih usmeritev, interesov in ciljev. So zagovornice deinstitucionalizacije (DI), ki je politični in družbeni proces, ki omogoča prehod iz institucionalnega varstva in drugih podobnih oblik nastanitev v življenje v skupnosti. DI je dosegljiva takrat, ko ima oseba, ki živi v instituciji možnost, da postane polnopraven državljan in prevzame nadzor nad svojim življenjem.


Cilj MDI je združiti NVO, ki se ukvarjajo z DI, izboljšati njihov položaj v procesih DI, okrepiti njihove vire in znanja ter povečati njihovo vlogo in vpliv na sam razvoj DI!


Povezani med seboj bomo močnejši za skupen boj proti diskriminaciji in neenakopravnosti!
Vaše sogovornice bodo predstavnice mreže Klaudija Poropat, vodja projekta MDI, in Anja Sterle, strokovna sodelavka na projektu MDI.


Več informacij o Mreži za deinstitucionalizacijo in njenem delovanju se nahaja na spletni strani MDI:

http://www.za-mdi.si/


Prijave na srečanje zbiramo do dneva dogodka na elektronski naslov:  spela.modic@loskadolina.si, ali 080 41 45

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.