Kulturne prireditve

PO-stoj na živi ulici s Tržnico NVO in športnih idej

1. september 2019 ob 15.00, ulice Postojne

Tudi letos, zdaj že tradicionalno pripravljamo dogodek PO-stoj na živi ulici s Tržnico nevladnih organizacij in športnih idej.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Zato vabljeni, da se nam pridružite, predstavite svojo organizacijo, ponudite svoje izdelke...

Prijave: https://www.boreo.si/dogodki/prijave/358

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.