Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Bliža se rok za oddajo letnega poročila za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije

Objavljeno: 17.2.2020

Do 2. marca morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse NVO morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse NVO, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne. Več o tem...

BOLJŠI IN USPEŠNEJŠI V 2020 – BREZPLAČNO! OBJAVLJEN KOLEDAR LETOŠNJIH IZOBRAŽEVANJ NA CNVOS

Objavljeno: 27.1.2020

Brezplačen vsebinsko razvejan ter hkrati zaokrožen nabor izobraževanj, ki ga vodijo strokovnjaki in zunanji sodelavci, najboljši mojstri svojega dela. Več o tem...

Kako ustvariti dobro spletno vsebino?

Objavljeno: 21.1.2020

Ustvariti spletno mesto in vstopne strani je enostavno, pritegniti obiskovalce pa malce bolj zapleteno. Prepričljiva spletna vsebina je pomembna, da vaša stran izstopa. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis Ministrstva za kulturo za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021

Rok: 24.2.2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna v letu 2020

Rok: 26.2.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna v letu 2020.

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

Rok: 28.2.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg, torej dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področjih: varstvo okolja in urejanje prostora. Sredstva se dodelijo za financiranje podnebnih programov dveh vsebinskih mrež, ene iz področja varstva okolja ter ene iz področja urejanja prostora.