Prijave


Izberite dogodke, ki se jih želite udeležiti:

Ime in priimek:   
E-pošta:   
Organizacija:
   
GSM:
Naslov:
Poštna številka:
   
Želite prejemati BOREO obvestila? DA, želim prejemati redna e-obvestila stičišča na zgoraj vpisan e-poštni naslov.
 

Z oddajo tega obrazca Mladinskem centru Postojna dovoljujem, da upravlja in obdeluje moje osebne podatke za namene organizacije in izvedbe projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO. Hkrati sem seznanjen/-a, da bo določen del podatkov (ime, priimek, organizacija) posredovan Ministrstvu za javno upravo, kot sofinancerju dogodka in, da bodo do teh podatkov imeli dostop tudi drugi organi nadzora nad porabo javnih sredstev.

Vaše osebne podatke bomo varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in se zavezujemo, da podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe projektne aktivnosti (zgornja navedba). Skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, s pisno zahtevo, poslano na info@boreo.si.

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.