Nacionalni razpisi

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.
Naročnik: Ministrstvo za zunanje zadeve
Vrednost: 545.000 EUR
Datum objave: 11.10.2017
Razpisni rok: 3.11.2017
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je razdeljen na 4 sklope:
Sklop A: Boj proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri (razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav)
Sklop B: Enakost spolov in krepitev moči žensk (razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav)
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva naše pravice (razpisuje se do 1 projekt v eni od držav Severne Afrike (Alžirija, Tunizija ali Egipt))
Sklop D: Ozaveščanje javnosti, globalno učenje, zagovorništvo (razpisuje se do 1 projekt v Republiki Sloveniji)

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje. Na delavnico bodo povabljeni tudi predstavniki zasebnega sektorja, ki so izrazili interes za sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.