Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Priročnik Financiranje NVO na lokalni ravni

Objavljeno: 13.11.2015

Ta priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Objavljen 1. javni razpis LAS Notranjska

Rok: 25.1.2017

RRA Zeleni kras, je kot vodilni partner LAS Notranjska, objavil 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska.

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letu 2017-2018, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Rok: 31.1.2017

objavljen 1. javni poziv za sofinanciranje operacij (projektov) iz Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom iz kmetijskega sklada (EKSRP). Poziv je odprt do 31.1.2017, vse informacije in razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani LAS in DRPSN.

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Postojna v letu 2017

Rok: 31.1.2017

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih.