Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Čez planke na Koroško

Objavljeno: 11.10.2017

Pozdravljeni,
na povabilo kolegov iz koroškega Regijskega stičišča za nevladne organizacije Korociv, Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji po prelepi Koroški, kjer si bomo lahko ogledali primere dobrih praks s področja sociale, krožnega gospodarstva, turizma, socialnega podjetništva, nevladnih organizacij...), za katere menimo, da lahko vzpostavimo tudi morebitne možnosti za sodelovanje na različnih projektih.
Strokovna ekskurzija bo 18.10.2017 z odhodom ob 7. uri zjutraj Več o tem...

Javni razpis 2018-2020 – obvestilo nevladnim organizacijam o seznamu zainteresiranih podjetij za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Objavljeno: 19.9.2017

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo v začetku oktobra 2017 objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije. V okviru javnega razpisa bo ministrstvo razpisalo razvojni projekt na področju boja proti podnebnim spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav. Več o tem...

Svet Vlade za NVO podpira predlog novele in strategijo NVO

Objavljeno: 18.9.2017

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je na današnji seji podprl predlagano novelo Zakona o nevladnih organizacijah in Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru

Rok: 23.10.2017

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov oz. aktivnosti, ki so namenjene razvoju in uveljavljanju literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostor

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije

Rok: 30.10.2017

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega predmet je (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019.

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

Rok: 3.11.2017

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.