Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Vpis v Register dejanskih lastnikov - obveznost tudi za NVO

Objavljeno: 13.12.2017

Novembra 2016 je stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma nalaga poslovnim subjektom ugotovitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vzpostavil in vodil Ajpes. Obveznost vpisa velja tudi za nevladni sektor, torej za društva, zavode, ustanove, zadruge itn. Več o tem...

Z resorji o javnih razpisih za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij

Objavljeno: 5.12.2017

Služba za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo je v 21. novembra 2017 na Brdu pri Kranju organizirala konferenco Javni razpisi za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij. Več o tem...

Svet Vlade za NVO podpira predlog novele in strategijo NVO

Objavljeno: 18.9.2017

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je na današnji seji podprl predlagano novelo Zakona o nevladnih organizacijah in Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v letu 2017

Rok: 20.12.2017

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka in sicer: – prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine; – večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov; – prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj. – mednarodne in tradicionalne prireditve

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Rok: 20.12.2017

Namen javnega razpisa je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

Rok: 29.12.2017

Namen javnega razpisa je financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oz. njihovim družinam v letih 2018 - 2020, ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin.