Nacionalni razpisi

Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki ju bo v letih 2018-2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet razpisa: Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko dejavnost, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2018 do vključno 2019.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 230.000 EUR
Datum objave: 19.9.2017
Razpisni rok: 16.10.2017
Kontakt: Vesna Jurca Tadel
E-pošta: vesna.jurca-tadel(at)gov.si
Telefon: 01/369 59 63
  Povezava do razpisa

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko, njihovi večletni programi dela pa vključujejo cilje kulturne politike.

Upravičeni prijavitelji Upravičene osebe so nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa ter izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.