Aktualno

Z resorji o javnih razpisih za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij

5. december 2017

Povezava do vira: www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/9073/

Služba za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo je v 21. novembra 2017 na Brdu pri Kranju organizirala konferenco Javni razpisi za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij.

Namen konference je prispevati k dvigu kakovosti javnih razpisov za nevladne organizacije, ki so usmerjeni v doseganje konkretnih rezultatov tako za razpisovalce kot upravičence. Gre za uvodni medresorski dogodek in temelj za nadaljnja srečanja razpisovalcev in skrbnikov pogodb nevladnih organizacij.

Konferenco je otvoril državni sekretar dr. Nejc Brezovar, ki je poudaril, da morajo biti javni razpisi ciljno naravnani, pri čemer morajo izhajati iz ciljev javnih politik na posameznih področjih. Realizacijo rezultatov in ciljev  je potrebno dosledno evalvirati z namenom prihodnjih izboljšav. Le tako bo mogoče zagotoviti, da bodo državne investicije v nevladni sektor zares krepile tiste njegove aktivnosti in programe, ki so kakovostni in imajo trajnostni potencial, ker uspešno odgovarjajo na realne potrebe družbenega okolja.

Vir: MJU

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.