Predstavitve

LIFE informativni dan

13. december 2017 ob 8.30, Rimske toplice

Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE informativni dan, kjer vam bomo predstavili, kako pridobiti LIFE nepovratna sredstva za okoljske projekte. Tudi tokrat bomo izvedli dva informativna dneva z enakim programom: 13. decembra 2017 v Rimskih Toplicah ter 14. decembra 2017 v Portorožu. Termin in lokacijo, ki vam bolj ustrezata, izberete ob prijavi.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Na dogodku vam bomo podali osnovne informacije o nepovratnih sredstvih programa LIFE:

Informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
Informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
Izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili izvajalci do sedaj že uspešnih slovenskih LIFE projektov.
Udeležbo priporočamo vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Vse udeležence informativnega dneva bomo povabili tudi na nadaljevalna srečanja, na katerih se bomo bolj poglobljeno posvetili posameznim projektnim idejam.

Program

08.30 – 09.00 Prijava udeležencev, mreženje ob kavi in spoznavanje potencialnih partnerjev
09.00 – 09.10 Uvodni nagovor Direktorice Direktorata za okolje
09.10 – 09.20 Predstavitev projekta LIFE Krepitev zmogljivosti
09.20 – 09.40 Kaj je program LIFE?
09.40 – 10.25 Izkušnje iz prakse: Uspešni slovenski LIFE projekti
10.25 – 10.40 Doprinos LIFE projektov v slovenskem prostoru
10.40 – 10.50 Odmor
10.50 – 12.00 Program LIFE v praksi
12.00 – 13.00 Izmenjava izkušenj ob prigrizku
13.00 – 14.00 Kako prijaviti LIFE projekt?  Ključne informacije za prijavitelje; Kako razviti LIFE projektno idejo?

14.00 – 15.00 Zaključek dogodka in možnost bilateralnih sestankov

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave zbiramo preko spletnega obrazca (RIMSKE TOPLICE ali PORTOROŽ) do 5. decembra 2017. Dodatne informacije: Špela Žohar, 01/ 478 7163 ali Janja Samec, 01/478 7326 ali preko e-pošte: life.mop@gov.si.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.