Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2020

Predmet razpisa: Občina Cerknica na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socilanega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica (UL RS št. 106/2005) objavlja javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2020.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 24.050 EUR
Datum objave: 7.2.2020
Razpisni rok: 9.3.2020
Kontakt: Polona Godejša
Telefon: 01 7090615
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2020

 

Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2020.

Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:

-dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom in z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti

-organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov

-invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi in drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov

-druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Cerknice

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.