Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2020

Predmet razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2020 1.Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo: - dejavnosti registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost - izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov - izvajanje preventivnih projektov za učence, dijake in mladostnike - drug humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 3.500 EUR
Datum objave: 4.2.2020
Razpisni rok: 6.3.2020
E-pošta: obcina.bloke@bloke.si
Telefon: 01/709 89 18
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2020

1.Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:

- dejavnosti registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost
- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov
- izvajanje preventivnih projektov za učence, dijake in mladostnike
- drug humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost

2. Na razpis se lahko prijavijo:

- humanitarna in invalidska društva ter organizacije

- društva, zavodi, skladi in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti oziroma dejavosti predlaganih preventivnih programov

3. Upraičenci morajo izpolnjevati pogoje navedene v 4. členu Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti (URL. št. 14/07).

4. Višina razpoložljivih sredstev je 3.500,00€ na proračunski postavki 20008. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2020

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: www.bloke.si

6. Prijavo pošljite na na slov: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, s pripisom 'prijava na razpis za sofinanciranje programov na področju organizacij in društev humanitarnih dejavnosti v Občini Bloke za leto 2020' do 6.3.2020 do 12h.

6. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po končanem razpisu obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Bloke sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2020.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.