Občinski razpisi

Občina Pivka objavlja javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 9.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 15.12.2020
Kontakt: Jana Knafelc Sterle
E-pošta: jobcina@pivka.si
Telefon: 05 7210100
  Povezava do razpisa

redmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka in sicer:

– prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;

– večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov;

– prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj.

Rok za vložitev vlog je 30 dni oziroma najkasneje 15 dni pred izvedbo prijavljenega projekta oziroma do porabe sredstev.

– mednarodne in tradicionalne prireditve.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.