Občinski razpisi

Občina Pivka objavlja javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 9.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 15.12.2020
Kontakt: Jana Knafelc Sterle
E-pošta: jobcina@pivka.si
Telefon: 05 7210100
  Povezava do razpisa

redmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka in sicer:

– prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;

– večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov;

– prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj.

Rok za vložitev vlog je 30 dni oziroma najkasneje 15 dni pred izvedbo prijavljenega projekta oziroma do porabe sredstev.

– mednarodne in tradicionalne prireditve.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.