Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Ilirska Bistrica za leto 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2020, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Naročnik: občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 177.200 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 29.1.2020
Kontakt: Luka Špilar
E-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05/71-12-331
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • Športna vzgoja otrok mladine in študentov
 • Kakovostni šport
 • Športna rekreacija
 • Šport invalidov
 • Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena
 • Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 • Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:

 • športna društva in njihova združenja,
 • vzgojno-varstveni zavodi,
 • vzgojno-izobraževalni zavodi,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska Bistrica.

Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Ilirska Bistrica, izvajati športne programe za občane Občine Ilirska Bistrica ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.