Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika v letu 2020. Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prireditev do višine 1.867 EUR.
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 1.867 EUR
Datum objave: 20.10.2019
Razpisni rok: 18.11.2019
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  • kulturna društva,
  • ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
  • zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
  • javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
  • samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt,
  • pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilirska Bistrica v obdobju zadnjih 3 let.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.