Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v letu 2019

Predmet razpisa: Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2019.
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 3.500 EUR
Datum objave: 14.2.2019
Razpisni rok: 14.3.2019
  Povezava do razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:

  • dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost,
  • izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • izvajanje preventivnih projektov za učence, dijake in mladostnike,
  • drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.