Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke v letu 2019

Predmet razpisa: Sofinanciranje programov na področju turizma v občini Bloke za leto 2019.
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 2.000 EUR
Datum objave: 14.2.2019
Razpisni rok: 14.3.2019
  Povezava do razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:

  • izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
  • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnosti pospeševanja turizma,
  • akcije na področju ohranjanja kulture in naravne dediščine ter urejanja okolja,
  • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
  • aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.