Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke v letu 2018

Predmet razpisa: Občina Bloke objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke v letu 2018
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 3.500 EUR
Datum objave: 23.2.2018
Razpisni rok: 14.3.2018
  Povezava do razpisa

Prijave so do 14.3.2018 do 12. ure!!!

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.