Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Pivka za leto 2018

Predmet razpisa: Namen ukrepa je sofinanciranje programov društev na področju turizma. Iz občinskega proračuna se sofinancirajo letni programi in projekti ter redna dejavnost društev.
Naročnik: občina Pivka
Vrednost: 10.000 EUR
Datum objave: 30.1.2018
Razpisni rok: 21.2.2018
Kontakt: Jana Knafelc Sterle
E-pošta: Jana.sterle@pivka.si
Telefon: 05 7210000
  Povezava do razpisa

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.