Občinski razpisi

Javni razpis za podelitev priznanj s področja športa v občini Cerknica

Predmet razpisa: Občina Cerknica objavlja Javni razpis za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem v občini Cerknica.
Naročnik: občina Cerknica
Datum objave: 8.12.2017
Razpisni rok: 12.1.2018
Kontakt: Dušan Jernejčič
E-pošta: dusan.jernejcic@cerknica.si
Telefon: 01-70-90-617
  Povezava do razpisa

Priznanja na področju športa v občini Cerknica za leto 2017 lahko prejmejo posamezniki, ki nastopajo za osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča in so dosežene rezultate dosegli na državnih in drugih mednarodnih tekmovanjih ob nastopu za osnovno športno organizacijo s sedežem v Občini Cerknica ali državno reprezentanco

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.