Nacionalni razpisi

Razpis EU za sofinanciranje pripravljalnega ukrepa: Pisati po evropsko

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je objavila javni razpis »Pripravljalni ukrep - Pisanje po evropsko« v vrednosti treh milijonov evrov, ki je namenjen krepitvi avdiovizualne industrije za ustvarjanje vrhunskih vsebin, ki lahko pritegnejo občinstvo prek meja. V okviru razpisa bodo podprli ustvarjalna vozlišča, ki bodo delovala kot inkubatorji in pospeševalci za talentirane pisce.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Vrednost: 3.000.000 EUR
Datum objave: 1.9.2022
Razpisni rok: 8.11.2022
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (neprofitne organizacije, javne in zasebne organizacije, izobraževalne institucije in raziskovalni centri) iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.