Nacionalni razpisi

Javno naročilo: Opismenjevanje oseb, učna pomoč in izvedba prostočasnih aktivnosti za osebe z začasno zaščito

Predmet razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javno naročilo za izvajanje pomoči osebam s statusom začasne zaščite v okviru projekta Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.
Naročnik: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Datum objave: 20.6.2022
Razpisni rok: 4.7.2022
Kontakt: Mirjana Papež
E-pošta: mirjana.papez@gov.si
Telefon: +386 12008456
  Povezava do razpisa

Javno naročilo zajema »Opismenjevanje oseb, učno pomoč in izvedbo prostočasnih aktivnosti za osebe iz Ukrajine, ki imajo začasno zaščito v Sloveniji«. Ciljna skupina za izvajanje opismenjevanja v slovenskem jeziku, učenje osnov slovenskega jezika, nudenje učne pomoči in izvedbo prostočasnih aktivnostih so osebe z začasno zaščito, ki so se vključile v slovenske javne šole. V primerih, da v dijaških domovih na teh lokacijah ne bo dovolj oseb z začasno zaščito, se storitve lahko po dogovoru z naročnikom izvajajo tudi na okoliških lokacijah. Aktivnosti se bodo izvajale vsaj enkrat tedensko na lokacijah dijaških domov v Novi Gorici, Kranju, Mariboru, Ptuju in Radencih oziroma po potrebi tudi preko spleta.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.