Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig in knjig v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoja ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Vrednost: 172.643 EUR
Datum objave: 24.5.2021
Razpisni rok: 21.6.2021
Kontakt: Alenka Gotar
E-pošta: alenka.gotar@gov.si
Telefon: (01) 369 5851
  Povezava do razpisa

Področje razpisa:

  • Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku.
  •  Razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, gluhoslepih ter oseb s poškodbami glave, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, ter druge nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področjih, ki jih zajema ta razpis. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.