Nacionalni razpisi

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021

Predmet razpisa: Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021. Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.
Naročnik: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Vrednost: 2.400.000 EUR
Datum objave: 29.3.2021
Razpisni rok: 3.5.2021
E-pošta: adriana.cividini@gasilec.net
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.