Nacionalni razpisi

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - Dopolnilna izobraževanja za delo v kulturi

Predmet razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - Dopolnilna izobraževanja za delo v kulturi
Naročnik: JSKD
Datum objave: 28.2.2020
Razpisni rok: 27.3.2020
Kontakt: Irena Kržan
E-pošta: ess.razpisi@jskd.si
Telefon: 01 2410 510
  Povezava do razpisa

Namen razpisa je izobraževanje na področju kulturnih dejavnosti za brezposelne osebe iz ciljne skupine madih do vključno 29. leta starosti, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čimprejšnje in kakovostnejše zaposlitve, s čimer se bodo izboljšale možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev, posredno pa se bo na ta način zniževala stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.