Nacionalni razpisi

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - Dopolnilna izobraževanja za delo v kulturi

Predmet razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - Dopolnilna izobraževanja za delo v kulturi
Naročnik: JSKD
Datum objave: 28.2.2020
Razpisni rok: 27.3.2020
Kontakt: Irena Kržan
E-pošta: ess.razpisi@jskd.si
Telefon: 01 2410 510
  Povezava do razpisa

Namen razpisa je izobraževanje na področju kulturnih dejavnosti za brezposelne osebe iz ciljne skupine madih do vključno 29. leta starosti, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čimprejšnje in kakovostnejše zaposlitve, s čimer se bodo izboljšale možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev, posredno pa se bo na ta način zniževala stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.