Nacionalni razpisi

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »Usposabljamo lokalno«

Predmet razpisa: Zavod za zaposlovanje je objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »USPOSABLJAMO LOKALNO«. Namen programa je usposabljanje brezposelnih oseb za deficitarne poklice, s ciljem izboljšati njihove zaposlitvenih možnosti in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela.
Naročnik: Zavod za zaposlovanje
Vrednost: 882.000 EUR
Datum objave: 14.5.2018
Razpisni rok: 28.6.2019
  Povezava do razpisa

Za leti 2018 in 2019 je na voljo 882.000 EUR. Predvidena je vključitev okrog 390 brezposelnih v usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 28. junija prihodnje leto.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Izločene so nekatere dejavnosti po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS).

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.