Nacionalni razpisi

U.S. Embassy Slovenia NGO Small Grants

Predmet razpisa: Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji.
Naročnik: U.S. Embassy Slovenia
Vrednost: 3.000 EUR
Datum objave: 18.12.2017
Razpisni rok: 1.3.2018
Kontakt: Tanja Šuštaršič
E-pošta: LjubljanaNGOGrants@state.gov
Telefon: 01 200-55-00
  Povezava do razpisa

Na tokratnem razpisu bodo imeli prednost projekti na naslednjih področjih:

-    integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti
-    boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost
-    podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine
-    okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije
-    energetska varnost in diverzifikacija
-    mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja
-    človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, opolnomočenje žensk, manjšine)
-    vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij
-    odgovorni in neodvisni mediji
-    regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave.

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.