Evropski razpisi

Mehanizem unije na področju civilne zaščite: Mreža znanja Unije na področju civilne zaščite 2022

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru finančnega mehanizma za civilno zaščito objavil javni razpis, namenjen vzpostavitvi in sofinanciranju mednarodnih mrež znanja oz. konzorcijev na področju civilne zaščite za leto 2022.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za civilno zaščito in humanitarno pomoč (ECHO)
Vrednost: 4.000.000 EUR
Datum objave: 17.3.2022
Razpisni rok: 9.6.2022
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Koordinator mreže mora biti javni subjekt civilne zaščite iz države članice, v projektu pa morajo sodelovati najmanj trije soprijavitelji iz najmanj treh različnih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.