Evropski razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje ukrepa »Pobratenje mest« za leto 2022

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepa »Pobratenje mest« za leto 2022.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Vrednost: 4.500.000 EUR
Datum objave: 22.11.2021
Razpisni rok: 24.3.2022
  Povezava do razpisa

Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep. Za leto 2022 so to:

  • ozaveščanje glede jezikovne in kulturne pestrosti v Evropi
  • ozaveščanje o pomenu krepitve procesa evropskega povezovanja, ki temelji na solidarnosti
  • spodbujanje občutka pripadnosti s spodbujanjem razprav o prihodnosti Evrope
  • reflektiranje vpliva pandemije COVID-19 na lokalne skupnosti

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.