Evropski razpisi

Prvi razpis za zbiranje predlogov projektov v okviru programa Interreg SREDNJA EVROPA

Predmet razpisa: 15. novembra je bil objavljen prvi razpis za zbiranje predlogov projektov v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Interreg SREDNJA EVROPA v obdobju 2021–2027.
Naročnik: Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa
Vrednost: 72.000.000 EUR
Datum objave: 15.11.2021
Razpisni rok: 23.2.2022
  Povezava do razpisa

V okviru prvega razpisa s proračunom v višini 72 milijonov EUR, ki bo podpiral organizacije pri reševanju skupnih izzivov srednjeevropskih regij in mest, so razpisane vse štiri prioritete:

  • Prioriteta 1: sodelovanje za pametnejšo Srednjo Evropo
  • Prioriteta 2: sodelovanje za bolj zeleno Srednjo Evropo
  • Prioriteta 3: sodelovanje za boljšo povezanost v Srednji Evropi
  • Prioriteta 4: krepitev vodenja za izboljšanje teritorialnega razvoja v Srednji Evropi

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz upravičenih držav oz. regij Srednje Evrope (Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija in določene regije v Nemčiji in Italiji). Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.