Evropski razpisi

Četrti rok za prijave na Javni razpis programa sodelovanja Interreg v-a Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Predmet razpisa: Iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obveščajo, da je objavljen četrti rok za prijave na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 v vrednosti 2.300.000,00 EUR.
Naročnik: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vrednost: 2.300.000 EUR
Datum objave: 25.10.2018
Razpisni rok: 28.11.2018
Kontakt: Mojco Muršec
Telefon: 01 400 3167
  Povezava do razpisa

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij
Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava
Programsko območje programa sodelovanja Interreg SI-AT obsega naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:

v Republiki Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska
v Republiki Avstriji: Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland
Upravičeni prijavitelji
Podjetja (vključno z MSP); Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP); Turistične institucije, zveze in agencije; Raziskovalne institucije; Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole; Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje; Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev; Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti; Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže; drugi

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.