Evropski razpisi

Ustvarjalna Evropa: Razpis za organizacijo in izvedbo podelitve letne nagrade EU za literaturo

Predmet razpisa: Evropska komisija je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavila javni razpis za organizacijo in izvedbo podelitve letne nagrade EU za književnost. V okviru tega razpisa bo Komisija z izbrano organizacijo sklenila okvirni partnerski sporazum za organizacijo letne nagrade za obdobje treh let (2019–2021).
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Vrednost: 500.000 EUR
Datum objave: 26.6.2018
Razpisni rok: 14.9.2018
  Povezava do razpisa

Na razpis se lahko prijavijo javne in zasebne organizacije iz držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa, ki imajo vsaj 5 let dokazanih izkušenj na področju organiziranja dogodkov na EU ravni na področju literature.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.