Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Objavljen prvi razpis programa »Active Citizens Fund v Sloveniji«

Objavljeno: 16.10.2019

Program Active Citizens Fund je tudi v Sloveniji zaživel. Objavljen pa je tudi razpis sklada, katerega namen je nevladnemu sektorju omogočiti odločno in kreativno naslavljanje aktualnih družbenih problemov in razviti trdna evropska civilnodružbena partnerstva. Več o tem...

7. seja Otroškega občinskega sveta

Objavljeno: 10.10.2019

V sredo, 9. 10. 2019, smo v Mladinskem centru Postojna gostili udeležence 7. seje Otroškega občinskega sveta Občine Postojna. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2019

Rok: 28.10.2019

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2019. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela.

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020

Rok: 11.11.2019

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020.

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022

Rok: 11.11.2019

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022 v okvirni višini 2.125.000 EUR, in sicer: – v letu 2020 se razpiše: 1.635.000 EUR; – v letu 2021 se razpiše: 245.000 EUR; – v letu 2022 se razpiše: 245.000 EUR.