Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat – kje in kako sploh začeti?

Objavljeno: 11.11.2019

Družbena omrežja so postala nepogrešljivo orodje za komuniciranje s ciljno javnostjo, saj nevladnim organizacijam omogočajo, da predstavijo svoje delo in nagovorijo podpornike in donatorje. Predpogoj za uspešno pridobivanje in komuniciranje s sledilci pa je seveda dobro poznavanje družbenih omrežij in ciljnega občinstva, ki ga nevladna organizacija želi nagovoriti. Več o tem...

Imenovanje predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

Objavljeno: 11.11.2019

Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Več o tem...

Nevladniški Dedek Mraz

Objavljeno: 10.11.2019

Z nekim jesenskim jutrom je na CNVOS prispelo tudi pismo našega dobrodušnega dedka Mraza. V pismu pravi, da že nestrpno čaka, da tudi letos obdari otroke zaposlenih v nevladnih organizacijah. Na naše presenečenje je bil tako neučakan, da je že kar sam rezerviral Kino Šiška, in sicer v ponedeljek, 16. 12. 2019! Pripeljal bo tudi tolkalca Francija Krevha in harmonikaša Marka Brdnika, ki bosta otroke ob petju in plesu popeljala na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta! Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2020

Rok: 18.11.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika v letu 2020. Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prireditev do višine 1.867 EUR.

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: Finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Rok: 25.11.2019

Namen javnega razpisa je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2020

Rok: 25.11.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v letu 2020.