Včlanite se!

Nevladne organizacije iz Notranjsko-kraške regije vabimo, da se včlanite v BOREO. To storite tako, da izpolnite spodnji obrazec in ga pošljete na naslov:

Mladinski center Postojna
Vilharjeva ulica 14a, P.P. 126
6230 Postojna

Članom stičišča omogočamo vpisovanje dogodkov njihove organizacije, upravljanje s podatki o organizaciji, vodenja evidenc članstva, obveščanje članstva in druge storitve...

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.