Aktualno

Postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

19. september 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3120/postopek-izbora-predstavnice-oziroma-predstavnika-v-komisiji-za-oceno-zakonitosti-in-strokovnosti-ravnanja-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-postojna-cerknica-pivka-loska-dolina-in-bloke/

Razpisan je postopek izbora enega (1) predstavnika oziroma predstavnice (v nadaljevanju: predstavnika) nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Rok za prijavo je 5. 10. 2022 ob 15:00.

Omenjena komisija obravnava pritožbe zoper delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kadar oceni, da je to potrebno (četrti odstavek 17. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZORed).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidatke oziroma kandidate (v nadaljevanju: kandidate). Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

    19. 9. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
    5. 10. 2022 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
    10. 10. 2022 do 15:00 – rok za dopolnitev prijav
    11. 10. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
    11. 10. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
    19. 10. 2022 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
    20. 10. 2022 – začetek volitev (pogojno)
    25. 10. 2022 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
    26. 10. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Skladno s Poslovnikom postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Prijave pošljite:

  •     po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  •     po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. 10. 2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam v CNVOS na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti info@cnvos.si. 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.