Aktualno

Postopek izbora predstavnika ali predstavnice nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

10. januar 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2961/postopek-izbora-predstavnika-ali-predstavnice-nevladnih-organizacij-v-nadzorni-odbor-za-spremljanje-skladov-s-podrocja-notranje-varnosti-in-migracij/

CNVOS razpisuje postopek izbora predstavnice ali predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 21. januar 2022 do 15:00.

CNVOS razpisuje postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij za člana  Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Zaradi preprečevanje konflikta interesov predstavnik nevladnih organizacij ne more biti oseba, ki je hkrati vodja projekta, financiranega iz sredstev zgoraj omenjenih skladov. Če predstavnik nevladnih organizacij ni vodja projekta, je pa drugače povezan z organizacijo, ki izvaja takšen projekt (npr. opravlja za njo delo, je njen član in podobno) ali pa je kako drugače povezan s samim projektom (npr. nastopa kot podizvajalec v projektu),  se bo takšen predstavnik moral izločiti iz obravnave točke dnevnega reda, kjer se obravnava organizacija, s katero je povezan, ali kjer se obravnava projekt, s katerim je povezan.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 6. 1. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 21. 1. 2022 do 15:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 27. 1. 2022 - rok za dopolnitev prijav
 • 28. 1. 2022 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
 • 28. 1. 2022 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 31. 1. 2022 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 31. 1. 2022 - začetek volitev (pogojno)
 • 4. 2. 2022 ob 14.00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 7. 2. 2022 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

 • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 • po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 21. 1. 2022 do 15:00.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.