Aktualno

Sprememba pravil: zaščitne maske znova obvezne v zaprtih javnih prostorih

6. september 2021

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2891/sprememba-pravil-zascitne-maske-znova-obvezne-v-zaprtih-javnih-prostorih/

Nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je začel veljati v ponedeljek, 6. septembra, prinaša tudi nekatere spremembe pravil o nošenju zaščitnih obraznih mask. Uporaba zaščitne maske je ponovno obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. To ne velja za člane istega gospodinjstva. Prav tako uporaba zaščitne maske ni potrebna na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Zaščitna maska je obvezna tudi v osebnem vozilu, če v vozilu sedijo osebe, ki niso člani istega gospodinjstva.

Uporaba zaščitne maske pa ni obvezna za:

  •     otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  •     učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
  •     učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
  •     vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  •     višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
  •     govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
  •     nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
  •     osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
  •     osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  •     učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.